Hagaparken

Hagaparken är en del av den kungliga nationalstadsparken och är kanske Sveriges främsta exempel på en "engelsk park". Stora gräsytor, halvöppna hagar blandat med skogspartier karaktäriserar Hagaparken. Hit flyr besökare från storstadens puls för rogivande promenader genom alla årstider.

Hagaparken förknippas med Gustav III som hade stora visioner för parken, många kom aldrig längre än till ritbordet. Men en del av kungens visioner hann verkställas. Gustav III uppförde bland annat Ekotemplet, Turkiska kiosken, Koppartälten och Gustav III:s paviljong.

This place does not seems to have a official hashtag yet.